El consell escolar és l’òrgan de participació dels diferents sectors de la Comunitat Educativa en el funcionament i govern del centre.

Consell Escolar Ntra. Sra. de la Consolació I
Director/a
Representants de l'entitat titular
Representants del professorat
Representants dels pares
Representants dels alumnes
Representant del personal d'administració i serveis