Línies metodològiques

Matemàtiques: ENTUSIAS-MAT

Anglès: AMCO

Lectoescriptura: mètode mixt (analític i sintètic)

Treball per racons

Treball cooperatiu

Treball per projectes

Intel·ligències múltiples

Gammificació