Sor Serafina Vilanova
Directora general
Santiago Rodríguez
Director tèncic
Email

Amalia Santos
Cap d'estudis d'ESO
Email
Margarita Bover
Cap d'estudis d'EP
Email

Lucía Martínez
Secretaria administrativa
Email