El col·legi Nostra Senyora de la Consolació I posa a disposició dels pares / mares / tutors els següents llibres i materials que seran utilitzats pels alumnes el proper curs:

 

  • Llibres de text i lectures de les corresponents assignatures.
  • Materials d’assignatura, creats pel centre, que en algunes assignatures determinades substitueixen al llibre de text.
  • Reserva de material d’etapa.

 

Preguem consultin les llistes de llibres i materials corresponents a cada curs a la nostra pàgina web o a la secretaria del centre.

libros