La nostra escola és d’una línia i oferta les següents etapes educatives:

– Educació infantil

– Educació primària

– Educació secundària