L’escola Nostra Senyora de la Consolació 1 és un centre educatiu on les Agustines Germanes de l’Empar presentem l’ideari als pares de família, d’una manera especial, i amb el màxim respecte als seus deures i responsabilitats; als professors, alumnes i personal no docent, i els qui treballen amb nosaltres brindem aquest estil d’educació, basat en l’antropologia de Sant Agustí, que sustenta la nostra peculiar pedagogia. L’home és, per Sant Agustí, un ésser obert a la transcendència.

De la fam de Déu neix la seva inquietud més profunda, que el converteix en cercador permanent de la veritat. Tan important com el coneixement de la realitat és l’obertura als altres per construir una societat més fraterna i solidària. Els objectius definits en l’ideari agustinià són:

 

1. Com a centre educatiu

-Promoure la formació integral de la persona mitjançant el desenvolupament harmònic de totes les seves potencialitats físiques, psicològiques, socioculturals i transcendents.

-Desenvolupar les aptituds personals, estimulant la creativitat i la investigació científica.

-Fomentar un esperit crític davant opcions totalitzadores de la ciència i de la vida.

-Crear hàbits de treball i esperit dinàmic per afrontar les noves situacions i poder participar en la transformació de la societat.

-Afavorir l’ensenyament personalitzat i alliberadora, perquè els nostres alumnes siguin ells mateixos artífexs de la seva educació.

 

2. Com a centre educatiu catòlic

-Oferir una cultura humana oberta al missatge de salvació.

-Transmetre una educació cristina que vivencii personal i comunitàriament la fe.

-Formar als nostres alumnes perquè actuïn a la vida, personal i comunitàriament, segons criteris i actituds evangèlics.

-Impartir un ensenyament religiós escolar d’acord amb les orientacions de l’Església Catòlica.

-Acompanyar en la fe i en la vivència de la vida sacramental en un marc de respecte i llibertat.

-Anunciar explícitament el Missatge Salvador de Jesús sobre el Regne de Déu, procurant que aquest Regne es faci realitat a l’escola.

-Conrear l’educació moral dels alumnes en la doble dimensió personal i social.
Animar tota l’activitat pastoral del Centre des del Departament d’Educació en la Fe.

 

3. Com a centre educatiu agustinià

La nostra identitat i finalitats educatives assumeixen com a principis bàsics:

-La Declaració Universal dels Drets Humans i Drets de l’Infant, els documents sobre educació de l’Església i el marc legal constitucional i educatiu espanyol.

-L’actitud educativa agustiniana de recerca de la veritat i obertura a la transcendència, basada en l’antropologia de Sant Agustí i l’estil pedagògic propi de les Agustines.

-Educar per a l’estudi, la reflexió i la interioritat.

-Fer de l’alumne una persona lliure, responsable i conscient dels seus valors, però mai desvinculat dels altres, ja que en la relació amb els altres es realitza la seva ser home.

-Aconseguir que l’alumne, amb la nostra proximitat, s’asseu satisfet i feliç en el seu treball, en les relacions amb els professors i companys i a totes les activitats de la vida del col·legi.

-Iniciar l’alumne en la vivència de l’amistat com a procés d’obertura als altres i a la transcendència.

 

4. Com a centre de les Agustines Germanes de l’Empar

-Construir la pau que brolla de la justícia.

-Defensar la veritat per viure en llibertat.

-Ser sensibles davant els goigs i els sofriments dels que viuen al nostre voltant.

-Fomentar l’alegria de sentir-nos estimats per Déu.

-Viure l’esdevenir diari de la senzillesa evangèlica.