Uniforme curs 2019/2020
Normes d'ús de l'uniforme

Totes les peces de l’uniforme hauran d’adquirir-se obligatòriament al Col·legi Nostra Senyora de la Consolació I, amb l’excepció dels calcetins, leotards i sabates de color negre.

Els alumnes que tinguin peces de l’uniforme anterior podran seguir utilitzant aquesta roba fins a finalitzar el curs 2019/2020.

Els alumnes hauran d’assistir a l’escola degudament uniformats. No s’acceptaran peces que no pertanyin a l’uniforme escolar.

Les sabates seran negres amb calcetins blaus.