El Col·legi Ntra. Sra. de la Consolació I, responsable del lloc web, d’ara endavant RESPONSABLE, posa a disposició dels usuaris el present document, amb el qual pretén donar compliment a les obligacions disposades en la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la informació i de Comerç Electrònic (LSSICE), BOE Nº 166, així com informar a tots els usuaris del lloc web respecte a quines són les condicions d’ús.

Tota persona que accedeixi a aquest lloc web assumeix el paper d’usuari, comprometent-se a l’observança i compliment rigorós de les disposicions aquí disposades, així com a qualsevol altra disposició legal que fora d’aplicació.

El Col·legi Ntra. Sra. de la Consolació I es reserva el dret de modificar qualsevol tipus d’informació que pogués aparèixer al lloc web, sense que hi hagi obligació de preavisar o posar en coneixement dels usuaris aquestes obligacions, entenent-se com suficient amb la publicació al lloc web de http://consolacionvivero.com

DADES IDENTIFICATIVES
Nom de domini: consolacionvivero.com
Nom comercial: Col·legi Ntra. Sra. de la Consolació I
Denominació social: Casa “Nuestra señora de la Consolacion” del Vivero
NIF: R0700352H
Domicili social: C/ Beethoven 0022
Telèfon: 971 47 45 26
E-mail: administracion@consolacionvivero.com

DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL
El lloc web, incloent a títol enunciatiu però no limitatiu la seva programació, edició, compilació i altres elements necessaris per al seu funcionament, els dissenys, logotips, text i / o gràfics, són propietat del RESPONSABLE o, si és el cas, disposa de llicència o autorització expressa per part dels autors.

Tots els continguts del lloc web es troben degudament protegits per la normativa de propietat intel·lectual i industrial, així com inscrits en els registres públics corresponents.

Independentment de la finalitat per a la qual fossin destinats, la reproducció total o parcial, ús, explotació, distribució i comercialització, requereix en tot cas de l’autorització escrita prèvia per part del Col·legi Ntra. Sra. de la Consolació I. Qualsevol ús no autoritzat prèviament es considera un incompliment greu dels drets de propietat intel·lectual o industrial de l’autor.

Els dissenys, logotips, text i / o gràfics aliens al Col·legi Ntra. Sra. de la Consolació Ii que poguessin aparèixer en el lloc web, pertanyen als seus respectius propietaris, sent ells mateixos responsables de qualsevol possible controvèrsia que pogués suscitar respecte a aquests.

El Col·legi Ntra. Sra. de la Consolació I reconeix a favor dels seus titulars els corresponents drets de propietat intel·lectual i industrial, no implicant el seu sol esment o aparició en el lloc web l’existència de drets o responsabilitat alguna sobre els mateixos, com tampoc respatller, patrocini o recomanació per part del mateix .

Per realitzar qualsevol tipus d’observació respecte a possibles incompliments dels drets de propietat intel·lectual o industrial, així com sobre qualsevol dels continguts del lloc web, pot fer-ho a través del correu electrònic administracion@consolacionvivero.com

EXEMPCIÓ DE RESPONSABILITATS
El Col·legi Ntra. Sra. de la Consolació I s’eximeix de qualsevol tipus de responsabilitat derivada de la informació publicada al seu lloc web sempre que aquesta informació hagi estat manipulada o introduïda per un tercer aliè a aquest.

CONTINGUT DEL WEB I ENLLAÇOS (LINKS)
El Col·legi Ntra. Sra. de la Consolació I es reserva el dret a actualitzar, modificar o eliminar la informació continguda en les seves pàgines web podent fins i tot limitar o no permetre l’accés a aquesta informació a certs usuaris.

El Col·legi Ntra. Sra. de la Consolació I no assumeix cap responsabilitat per la informació continguda en pàgines web de tercers a les que es pugui accedir per “links” o enllaços des de qualsevol pàgina web propietat del Col·legi Ntra. Sra. de la Consolació I.

La presència de “links” o enllaços a les pàgines web del  Col·legi Ntra. Sra. de la Consolació I té finalitat merament informativa i en cap cas suposa suggeriment, invitació o recomanació sobre els mateixos.