LLISTAT PROCÉS ORDINARI D'ADMISSIÓ
PROCÉS D'ESCOLARITZACIÓ
PLACES DISPONIBLES AL CENTRE

3 ANYS – 25 PLACES

5 ANYS – 12 PLACES

3r ESO – 1 PLAÇA

4t ESO – 10 PLACES

EDUCACIÓ PEL FUTUR
Educació 3.1.

La nostra escola és un centre catòlic concertat a tots els nivells. Pertany a la congregació Agustines Germanes de l’Ampar. Tenim un projecte pedagògic trilingüe, fonamentat en l’ús de metodologies inductives per aconseguir la formació integral dels alumnes i la incorporació de les noves tecnologies a l’aula.

ETAPES EDUCATIVES
Educació infantil
Educació primària
Educació secundària
Comença un viatge emocionant. T'acompanyem!
first lego league jr
CONSOLACION VIVERO ROBOTICS ACADEMY
Spelling Bee
SPELLING BEE
53256840_671085926643141_8702398362185367552_n
HIVERNACLE
IMG_2003
NOVES TECNOLOGIES
IMG_0758
PROJECTES
52935442_671080539977013_5599482853889933312_n
MINDFULNESS
PROJECTES I METODOLOGIES
2
iPads i Apple tv a les aules
3
Mètode propi a matemàtiques
1
Llengua anglesa
5
Comprensions lectores
4
Lego i robòtica
XARXES SOCIALS
facebook
instagram
youtube
La nostra història

A l’any 1924, davant el notable creixement de la població d’ Es Viver, el Rector de la Parròquia de Pont D’Inca va considerar necessària la instal·lació d’una comunitat religiosa per atendre la formació de nens i joves i prestar un servei caritatiu dels malalts.

Com Es Viver es trobava entre Hostalets i Pont D’Inca, on tenien casa les germanes de la Congregació Agustines Germanes de l’Empar, va ser natural que s’instal·lessin també en Es Viver i així, el dia 16 de març de 1924, va ser inaugurat el nou convent.

Aviat varen obrir el col·legi però el nombre d’alumnes va créixer tant ràpid que, al poc temps, l’ espai va resultar insuficient. Deixaren la primera casa per traslladar-se, en primer lloc, a una situada al carrer Són Ametler i, després d’un temps, a la situació actual del centre al carrer Beethoven.

Al 1936 es varen ampliar les aules i es va construir un oratori destinat a les necessitats religioses del poble.

Amb l’entrada de la llei d’Educació Villar Palasí es va construir l’actual col·legi al carrer Bach.  Aquest va començar a funcionar al 1975. El col·legi ha passat per diferents remodelacions sent la més important la de 1998 quan va entrar en vigor la nova llei LOGSE. Saber més

Una proposta de futur

La nostra visió és aportar a la societat bones persones, formades per a viure en un món globalitzat en constant canvi, desenvolupant metodologies actives que els permetin adquirir un pensament creatiu, una consciència espiritual i una adaptabilitat professional.

Formem persones que:

  • Cerquin la seva felicitat en el missatge de Déu i no en l’acumulació de béns materials. 
  • Siguin capaces de empatizar, ser honestes, solidàries i comprensives. 
  • Capaces de resoldre qualsevol circumstància adversa i reinventar-se si fos necessari.
  • Realitzin un ús ètic i eficient de la tecnologia.
  • Capaces de comunicar-se i de consensuar acords.
  • Treballin en equip, valorant l’esforç i amb estratègies suficients per a aconseguir l’èxit en els seus objectius.

La missió del Col·legi Ntra. Sra. de la Consolació (I) és promoure l’educació integral dels alumnes, basada en els valors agustinians que els permeti afrontar els desafiaments futurs amb capacitat crítica, espiritual i competencial.

La nostra missió i visió es fonamenten en quatre pilars bàsics de l’educació agustiniana:

  • Interioritat 
  • Llibertat 
  • Amistat
  • Solidaritat

L' escola

La nostra escola és un centre catòlic privat, concertat a tots els nivells. Pertany a la congregació Agustinas Hermanas del Amparo. Tenim un projecte trilingüe pedagògic, fonamentat en l’ús de metodologies inductives per aconseguir la formació integral dels alumnes i la incorporació de les noves tecnologies a l’aula.

La Congregació d’Agustines Germanes de l’Empar, com totes les obres grans va tenir humil origen. Va començar per una simple germanor, petit gra de mostassa que es va plantar a la Inclusa de Palma el 6 de febrer de 1859, aquesta llavor ha anat desenvolupant-se fins a esdevenir un arbre que segueix creixent en tres dimensions: cap a la part alta a la recerca de Déu; en profunditat interioritzant i fent vida el seu carisma; doncs l’arrel simbolitza alhora la vida i el silenci, cabal de vida oculta que cobra veu, paraula i oració i cap a allò ample estenent les seves branques fins als confins del món, per sostenir a tot el que arriba cansat i atabalat del camí; unes branques que de vegades seran acariciades per la brisa i altres sacsades pel vent, però sempre en actitud d’abraçar i unides a Déu. Aquesta imatge ens presenta el contrast entre un començament insignificant i la grandesa que ha anat assolint en el seu desenvolupament. Saber més…

Educació infantil, educació primària i educació secundària. Saber més

Educació Infantil i Primària
Dilluns, dimarts i dijous de 9 a 13 hores i de 15 a 17 hores.
Dimecres de 9 a 13 hores
Divendres de 9 a 12 hores.

Educació Secundària
Dilluns a divendres de 8 a 14 hores. Saber més